Välkommen till Gladans förlag

Sjö - Bris

Vi sjömän är skrockfulla och lever nära farorna. Kanske är det något övernaturligt som vi inte förstår. Men något konstigt finns där ute som leker med oss. Kvarstår det faktum att det händer utan att vi har en förklaring.
Havet är de oförutsedda händelsernas centrum brukade min far säga och nog är det så. Det gäller bara att rätta sig efter det.

Häftat mjukband: 210:-
Klicka på länken nedan
lämna namn o adress så skickar jag boken.Beställ boken

Chefen har alltid rätt

Att skriva en bok om sina chefer kan finnas många anledningar till. Är det ett sätt att skylla ifrån sig och bortförklara det man själv gjort fel?
Om en chef anses bra, varför tycker jag det? Har jag då gjort något bra själv?
Chefer är så olika beroende på olika personligheter.
Det finns maktbegär. En del är giriga och ser till sin egen framgång. En del har mer liberal syn och angriper problem på ett helt annat sätt.


Häftat mjukband: 105:-Beställ boken

LENA - En dagboksdröm

Varför skriver man dagbok?
Det var så naturligt att skriva ner det som var viktigt, viktigt för mig, efter en dags eller veckas händelser.
En dagbok lyssnar och bjäbbar inte emot. Den förstår mig och jag får lugnt berätta vad som hänt. Den håller med och framför allt, den håller tyst.
För mig fortsatte den där dagen slutat. Det jag inte fick fanns ofta en fortsättning i dagboken. När det gäller tjejer och speciellt Lena, min stora tonårskärlek, fanns alltid en möjlighet att tänka lite mer på det som hänt. Ändå var det nog särskilt kärleken som fick mig att berätta om vårt femtiotal. Utan Lena hade det nog inte blivit så mycket även om min lilla hund Racks var med i början. Men även det en kärlek, en kamrat och en trogen sådan.
Att jag sen råkat spara mina dagböcker bland all annan lump är ett mirakel. Där kan jag nu så många år senare begrunda och förstå hur jag en gång var och varför jag blev den jag är. Hur uppväxt på den tiden var begränsad, påpassad och full av förbud och plikter.


Pris häftad : 139:-

Klicka på länken nedan
lämna namn o adress så skickar jag boken.

Beställ boken
Med fuktig pensel,

akvareller av christer
Spiralbundet album i storlek A4.
En PDF- fil kan ses här.

Klicka

Tryckt album kostar 150:-

Klicka på länken nedan
lämna namn o adress så skickar jag boken.

Beställ

Som i en spegel

Fotomontage av christer
Spiralbundet album i storlek A4.
En PDF- fil kan ses här.

Klicka

Tryckt album kostar 150:-

Klicka på länken nedan
lämna namn o adress så skickar jag boken.

Beställ

Fragment Från Förr
i nytt perspektiv

Var det bättre förr? Var det ganska bra ?
Hur är det nya samhället?
Mycket är bättre med tanke på teknik, komfort och allmän framgång.
Är vi invaggade i en modern törnrosasömn utan beredskap inför en osäker framtid?Vi arbetar ständigt på att bli bättre”.
“Din plats i kön är -.evig..
Har vi tid och tålamod att vänta och vänta?Vad möter oss i framtiden? Blir det bättre eller måste vi ta tag i grundläggande kunskap som fanns förr?

Pris häftad : 139:-

Klicka på länken nedan
lämna namn o adress så skickar jag boken.

Beställ