1996 ritades den nya "SOFIA" av Rolf Eliasson  Tillbaka
                                

Den tidigare linjeritningen på gamla "SOFIA" skulle användas med ökad bredd på 20 cm och ökad höjd på stävarna med 18 cm. Detta för att få full sitthöjd under däck och bra plats för mer än en person.. Den ökade bredden skulle ge marginell ökning av vattenmotståndet men samtidigt mycket styvare skrov. Därför ändrades mastens höjd från 3 m till 4 m - en stor procentuell ökning.

Under åren 1996 till 2000 har två båtar färdigställts med olika däcks och inrednings-lösningar. Den ena av undertecknad och den andra av marinofficeren Nils Brandberg. BRIS grundidé gäller i stort.


Ett flertal erfarenheter från den tidigare "SOFIA" har jag samlat i den nya "SOFIA".
När båten: nya "SOFIA" ritades ställdes ett antal vilkor upp för vad som skulle gälla.
Detta för att den skulle stå för lite mer än vanliga småbåtar och göra den till den unika säkra båt som både Sven och jag med många fler förväntar sig av den.
D v s BRIS – båtens redan välkända egenskaper:.
Båten skall vara osänkbar och tåla kraftiga smällar utan brott i bordläggning.
(Skrov av kompositmaterial av pvc-foam, epoxi med polyesterarmering – BRIS-materialet ) Självrätande, vattentäta luckor och täta skott, ventilationsystem med slanganslutning. Liten och lätthanterlig, lätt att "ro" (vricka) , sjösätta och transportera, grundgående, oceangående.

I den nya SOFIA
är invändiga stuvutrymmen vattentäta. Om vatten spolas in i ruffen skall båten kunna länsas och utrustning förbli torr. God plats för minst två sovplatser samt en sittplats på toft. Elcentral med reglage, gps, vhf, volmätare, mm monteras i vattentätt skåp.

Invändiga förankringslister längs bordläggningen i vattenlinjen gör det möjligt att surra utrustning och anordna säkerhetsbälten.

Självlänsande "sittbrunn" på akterdäck är försedd med lucka som stängs då sittbrunnen ej användes. Tjänar då som utrymme för blöta regnkläder, segel och rep och lunchankare.

Förstuven är försedd med en stor däckslucka, skruvad utan gångjärn. Från denna nås centerbordstrumman. Här kan också två cyklar stuvas. Underhåll av manöverdon till centerbord sker via små luckor från detta utrymme.

Centerbordet är 90 cm djupt och har en yta på 0,75 m2 , detta en relativt stor yta och avsikten är att båten skall kunna segla långsamt utan att driva för mycket ("stalla"), dvs god biliggningsförmåga. Manövrering sker via en lina i rör som börjar och slutar vid centerbordet och hålls i läge med skotlås. Vid grundkänning lossnar linan i skotlåset och centerbordet "flyter" upp direkt (består av divinycell och har flytkraft som skrovet).

Placeringen av centerbordet är långt fram under masten.

Stort avstånd mellan centerbord och roder medför speciella egenskaper. Stabil kurs men långsam vändning. Under vändningen hinner man lugnt sköta focken medan båten går över stag. Placeringen av centerbordet medför att båten seglar hjälpligt bidevind med bara focken.

Rodret kan som centerbordet fällas upp helt. Det är ledat med en kraftig bult och hålls i läge av en lina via hjärtstocken. I övre änden avslutas linan med en kraftig gummicord. Rodret är stort, 0,35m2, och har också flytkraft. Vid grundkänning fälls det upp så mycket som behövs för att passera grundet. Därefter kan man dra ner rodret i läge via ett rep varefter gummicorden åter håller det på plats. I nedfällt lägehar rodret "balans" och ger hög styreffekt. Styrning sker via linor som fästs i skotlås. För det mesta kan linorna låsas i ett neutralt läge och båten styr sig själv. Även styrning med rorkult från sittbrunnen är möjlig.

Fall, skot, centerbord o roderlinor nås från luckorna. Man behöver ej gå upp på däck för dessa manövrar, ej heller för att återställa roder och centerbord vid grundstötning.

Styrning kan ske inifrån ruffen även med stängd lucka. Axelgenomföring försedd med invändig ratt står i kontakt med styrlinorna på däck och gör det möjligt att justera kursen vid regn och överspolning.

Masthöjden har förvånat många. På den gamla "SOFIA"(BRIS 7) – är masten bara tre meter. Eftersom den nya båten fick större bredd har masten höjts med "en hel" meter, (33 procent). Kan verkligen en båt drivas med så lite segel? Den äldre SOFIA (BRIS 7) gör 6 knop i förlig vind och ca 3 knop i bidevind, medan den nya båten gör vid styv vind 6 knop på bidevind. Eftersom båten är smal och lätt är den också lättdriven för såväl segel som åra.

Stor rigg kräver bredare båt och mer barlast som i sin tur kräver mer segel och så vidare. SOFIA är endast 590 cm lång och kan aldrig göra mer än 6 knop eftersom hon inte är en planande båt. Däremot har hon surfat utför vågberg i betydligt högre fart. Riggen medför också små "gulliga" segel som är lätta att ta hand om vid byte. Någon revning förekommer ej, man byter segel. Under byte av storen seglar båten med bara focken utan att tappa höjd.

Normalstället utgörs på den nya båten av ett segel med hela lattor. De uppför sig lugnt vid bärgning i hård vind och fladdrar inte. I stället för sprisegel som på den gamla "SOFIA" har en kraftig akterrunda utformats, i stil med de som finns på betydligt extremare racingbåtar och flerskrovsbåtar. Normalstoren är ca 5 m2 och focken 2,5 m2. En hårdvindsstor och stormstor finns med negativ akterunda och minskat mast och bomlik. En gennaker planeras också för extremt lätta vindar.

En liten men värdefull detalj är fotsteg i vattenlinjen midskepps och runda greppvänliga relingslister för att underlätta påstigning från vattenytan.

Provsegling med den nya "SOFIA" under sommaren 2000 har visat att egenskaper från den äldre båten finns kvar och prestanda har ökat. Båten är styv och mycket bärig. Olastad flyter den högt och tål och behöver mycket last, vilket också är avsikten med en långfärdsbåt. Komforten i båten är också betydligt bättre och rymmer flera personer under dagsegling. Kursstabiliteten är så bra att "hands free" gäller för samtliga bogar.

SOFIA är en verklig allroundbåt. Den kan segla över stora vattnen men är också en perfekt skärgårdsbåt med möjlighet att nå alla trånga grunda vatten och finna en egen natthamn långt från normala gästhamnar. För den som vill kan den också användas som transportabel husbåt. Biltur med trailer och båt, sjösätta på ett intressant ställe, kanske ligga i under resan om hotellrum saknas. Transportvikt omkring 700 kg klarar de flesta bilar.
Vrickåran finns fortfarande kvar från tidigare BRIS-båtar. Eftersom båten är lite tyngre att vricka så blir farten något lägre. Ett utmärkt hjälpmedel att angöra hamn med eller för att smyga in på grunt vatten.
Till sist kan nämnas något om båtens "ekologi" . Någon motor finns inte. All framdrivning sker med segel och åra. All laddning av batterier sker med hjälp av solceller. Bottenfärg användes inte. En blank epoxifärg under vattenlinjen tvättas regelbundet, vilket också underlättar sjösättning utan giftstrykning. Alltså, inga oljor i vattnet, inga avgaser i luften och inga tungmetaller i havet. Kanske blir denna båt "skattebefriad" i framtiden !!!!

Christer Lundberg