Med Pär i farfars eka till Pataholm 1975      Tillbaka

Ut från lindö

Saltor i sikte

Strömmen vid Klumpudden

Pataholm

Övernattning på Getterö

Vi ror uppför Alsterån