Cajsas segeläventyr sommaren 1989. 
Här kan du läsa om det i en  PDF-fil
tillbaka