Profilritning

Förstuv, cb-trumma

Akterdäck

Gångjärn

Förlucka (bärgning segel)

Invändigt akterut

Invändigt förut